LỊCH THI DỰ KIẾN

 

CÔNG TY TNHH SX TM & DV TRÂM ANH
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP MÊ KÔNG
ĐĂNG KÝ LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX
CÁC HẠNG TỪ THÁNG 04/2021 ĐẾN THÁNG 08/2021
SỐ
TT
KHÓA  NGÀY
 TỐT NGHIỆP
NGÀY
 SÁT HẠCH 
GHI CHÚ
1 B1-30 MK 4/17/2021 5/8/2021 Mê Kông
2 C-54 MK Mê Kông
3 B2-48 MK Mê Kông
1 B2-8 HM 17/4 & 24/4 5/19/2021 Hóc Môn
2 B2-9 HM Hóc Môn
1 B2-105 BV 5/8/2021 6/1/2021 Bách Việt
2 B2-106 BV Bách Việt
3 C-77 BV Bách Việt
1 B2-49 MK 5/15/2021 6/3/2021 Mê Kông
2 B1-31 MK Mê Kông
3 B1-5 HM Hóc Môn
1 B1-32 MK 5/29/2021 6/15/2021 Mê Kông
2 B2-50 MK Mê Kông
3 B2-10 HM Hóc Môn
1 C-55 MK 6/12/2021 7/3/2021 Mê Kông
2 B1-6 HM Hóc Môn
1 B1-33 MK 7/3/2021 7/20/2021 Mê Kông
2 B1-34 MK Mê Kông
3 C-56 MK Mê Kông
4 B2-51 MK Mê Kông
1 B2-11 HM 7/17/2021 8/3/2021 Hóc Môn
2 C-5 HM Hóc Môn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

mới đăng ký khóa học